آیین نامه ثبت نام

پیش ثبت نام دبیرستان غیردولتی فارابی گرگان ( دوره اول )
 
آیین نامه ها :
 
1- معدل پایه ششم ابتدایی 19 به بالا باشد .

2- نمره انضباط عالی ، یا 20 باشد .


3 - پرداخت مبلغ حداقل 50000 تومان به

شماره حساب 3106050545 بانک تجارت شعبه پارک شهر
ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام
     
 
نقشه سایت