مدیریت
 
                                
 
 نام م نام خانوادگی : غلامعلی نجفی

 مدرک تحصیلی : فوق دیپلم مدیریت

سابقه : 50 سال

                          ===================================== 

سخن مدیر : 
 
 بهترین برنامه ریزی برای آینده ، بهره گیری درست از زمان حال است .
 
 
 
 
     
 
 
     
نقشه سایت