سامانه آموزش مجازی
 
 
دسترسی به سامانه های آموزش مجازی اسکای روم دبیرستان فارابی دوره اول :
 
 
 


 
 
     
 
دانلود فایل صوتی کلاس های 
 
 
کد 1                           کد 2                            کد 3                            کد 4
 
ساعت اول              ساعت اول                ساعت اول                  ساعت اول
 
ساعت دوم             ساعت دوم                ساعت دوم                 ساعت دوم
 
ساعت سوم            ساعت سوم               ساعت سوم                ساعت سوم
 
ساعت چهارم        ساعت چهارم             ساعت چهارم             ساعت چهارم
 
 
 
 
 
 
     
نقشه سایت