کادر اداری و اجرایی
 
                                                   
                                   
                                     

  کادر اداری :

                                                    
                                   

                              نام و نام خانوادگی : یحیی محمدیفر                     
  
                                                        مدرک تحصیلی : فوق دیپلم                                 
   
                                         سابقه :30 سال
                                                 
                                        سمت : معاون آموزشی
          

   =================================
 
 

                                                   
   

 نام و نام خانوادگی : امیرحمزه طاهری نسب

 مدرک تحصیلی :  لیسانس - معارف اسلامی

                                              سابقه : 30 سال

                                    سمت : معاون آموزشی

                        
      ==================================  
 
 
                                  
   

                                  نام و نام خانوادگی : حمیدرضا نجومی

                                   مدرک تحصیلی : فوق لیسانس - امور تربیتی

                                              سابقه : 30 سال

                                              سمت : معاون پرورشی

                        
                              ==================================        
       
                                                   
      
                               
                                               نام ونام خانوادگی : علی کفاش

                                               مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

                                               سابقه : 35 سال
                                              
                                               سمت : امور دفتری
         
                                 ============================

                                                   
 

                                                نام ونام خانوادگی : مهرداد نوروزی

                                                مدرک : کارشناسی ارشد

                                                سابقه : 23 سال

                                                سمت : مشاور    


                                   ============================


                                                   
 

                                                 نام و نام خانوادگی : حسین شریفی

                                                 مدرک : کارشناسی ارشد

                                                 سابقه : 20 سال

                                                 سمت : حسابدار


                                  ==================================          
      
                                                           


                                                  نام ونام خانوادگی : رجبعلی چقری

                                                  مدرک : سوم راهنمایی

                                                  سمت : خدماتی

 


 
 
     
 
 
 
     
نقشه سایت