کادر اداری و اجرایی
 
                                                   
                                   
                                     


 

                                                    
                           
      

                              نام و نام خانوادگی : حمیدرضا نجومی                   
  
                                                        مدرک تحصیلی : لیسانس                                
   
                                         سابقه :35 سال
                                                 
                                        سمت : مدیر
 

   =================================
 
 

                                                
   


 نام و نام خانوادگی : امیرحمزه طاهری نسب

 مدرک تحصیلی :  لیسانس - معارف اسلامی

                                              سابقه : 34 سال

                                    سمت : معاون آموزشی

                        
      ==================================  
 
 
                                 
   

                                                   نام و نام خانوادگی : نیما حسنیه

                                                 مدرک تحصیلی :  لیسانس - روانشناسی
                                                 سابقه : 2 سال
 
                                                 سمت : معاون آموزشی

                        
                              ==================================        
      

                                                          
                               
                                               نام ونام خانوادگی : سید علی اکبر صمدی

                                               مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

                                               سابقه : 12 سال
                                              
                                               سمت : معاون فن آوری
         
                                 ============================

                                                    


                                                نام ونام خانوادگی : حمید نوری

                                                مدرک : کارشناسی ارشد

                                                سابقه : 32 سال

                                                سمت : مشاور و امور تربیتی


                                   ============================

  
      
                                                           


                                                  نام ونام خانوادگی : عیسی تازیکه

                                                  مدرک : سیکل

                                                  سمت : خدماتی

 


 
 
     
 
 
 
     
نقشه سایت