کادر آموزشی و علمی

گروه ریاضی

حامد فغان نوملی

فوق لیسانس

حمید کرد

فوق لیسانس

گروه علوم تجربی

جواد میرزائی

فوق لیسانس

علی اکبر نورعلی زاده

لیسانس

گروه مطالعات اجتماعی

علی محمد مسلمی پور

لیسانس

علی رجبعلی نژاد

دبیر مدارس خاص

گروه دینی و عربی و قرآن

محمد فرازجو

لیسانس

عباسعلی سعادتی

لیسانس

گروه ادبیات فارسی

محمدرضا حکم آبادی

 لیسانس

 

 

گروه زبان انگلیسی

هادی مرادی

لیسانس

 

گروه ورزش و هنر

قربان علی عرب احمدی

لیسانس

سید محمد روشن زاده

فوق لیسانس

گروه کار و فن آوری و رایانه

سید علی صمدی

فوق لیسانس

سید مهدی حسینی

دبیر مدارس خاص

 
 
     
نقشه سایت