کادر آموزشی و علمی  
گروه قرآن و دینی وعربی   
 
 نام ونام خانوادگی علی محمد زراعتکار عبدالرضا کرد غلامعلی امیری
 ایمیل      
سابقه علمی      
   گروه ادبیات فارسی  
   
  نام ونام خانوادگی  محمد رضا حکم آبادی سید مرتضی حسینی  
  ایمیل      
 سابقه علمی      
   گروه علوم اجتماعی  
 
  نام ونام خانوادگی  هوشنگ جانعلی نژاد    یحیی ثناگو علی رجبعلی نژاد محمدعلی نجفی
  ایمیل  Gorgan1348@yahoo.com    
 سابقه علمی
 دبیر مدارس نمونه و تیزهوشان
   
 گروه ریاضی  
 
  نام ونام خانوادگی  یاسر خان احمدی حامد فغان نوملی جواد کوثری
  ایمیل      
 سابقه علمی      
  گروه علوم تجربی  
 
  نام ونام خانوادگی  زین العابدین عرب احمدی   شعبانعلی بهمنی امین بالارستاقی
  ایمیل      
 سابقه علمی    دبیر مدرسه نمونه   
   گروه زبان  
   
  نام ونام خانوادگی  ابوالفضل کفاش هادی مرادی  
  ایمیل  bk_tesl@ yahoo.com    
 سابقه علمی      
 گروه حرفه و هنر  
   
  نام ونام خانوادگی  سید مهدی حسینی  قربانعلی عرب احمدی  
  ایمیل      
 سابقه علمی      
  گروه تربیت بدنی و پرورشی  
 
  نام ونام خانوادگی  محمد حسن بغیری سید محمد روشن زاده حسین شیخ نوری
  ایمیل      
 سابقه علمی      
    گروه انفورماتیک و رایانه  
     
  نام ونام خانوادگی  سید علی  صمدی    
  ایمیل  samadi.1387@yahoo.com    
 سابقه علمی  فوق لیسانس    
     
 
نقشه سایت