کادر آموزشی و علمی

گروه ریاضی

حامد فغان نوملی

فوق لیسانس

علی ملاعباسی

فوق لیسانس

گروه علوم تجربی

جواد میرزائی

فوق لیسانس

علی اکبر نورعلی زاده

لیسانس

گروه مطالعات اجتماعی

محمدعلی نجفی

لیسانس

علی رجبعلی نژاد

دبیر مدارس خاص

گروه دینی و عربی و قرآن

محمد فرازجو

لیسانس

علی محمد زراعت کار

لیسانس

گروه ادبیات فارسی

محمدرضا حکم آبادی

 لیسانس

 

 

گروه زبان انگلیسی

هادی مرادی

لیسانس

 

گروه ورزش و هنر

قربان علی عرب احمدی

لیسانس

سید محمد روشن زاده

فوق لیسانس

گروه کار و فن آوری و رایانه

سید علی صمدی

فوق لیسانس

سید مهدی حسینی

دبیر مدارس خاص

 
 
     
نقشه سایت