کادر آموزشی و علمی

گروه ریاضی

حامد فغان نوملی

فوق لیسانس

حمید کرد

فوق لیسانس

گروه علوم تجربی

 

علی اکبر نورعلی زاده

لیسانس

گروه مطالعات اجتماعی

 

 

گروه دینی و عربی و قرآن

 

 

گروه ادبیات فارسی

محمدرضا حکم آبادی

 لیسانس

 

 

گروه زبان انگلیسی

 

 

گروه ورزش و هنر

قربان علی عرب احمدی

لیسانس

سید محمد روشن زاده

فوق لیسانس

گروه کار و فن آوری و رایانه

سید علی اکبر صمدی

فوق لیسانس

 

 
 
     
نقشه سایت