اردو ها و بازدید
 1) اردوی عمومی دانش آموزان

 
 
 
2 ) برگزاری اردوی ویژه کلاس های نمونه به همراه گلهای نمونه سایر کلاس ها

   
3- سینما

4- نجوم

5- استخر

6- موزه

7- نمایشگاه هنری

8- نمایشگاه هفته سلامت

9- نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

10- نمایشگاه صنعت غذا

11- بازدید از کارخانه بافندگی
 
 
     
نقشه سایت