مقررات انضباطی
 
                                          باسمه تعالی
     مقررات انضباطی و وظایف دانش آموزان :

 ماده 68 : دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش وپرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها به شرح زیر است : 

   1 - رعایت شعایر اسلامی.
   2 - رعایت ادب واحترام نسبت به مدیر ، معاون ، معلمان ، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه .
   3 - رعایت حسن اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان .
   4 - سعی شایسته در تحصیل ، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی ، انجام   فرایض دینی و
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی مدرسه .
   5 - حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر ( حضور 
       درمدرسه  در غیر ساعت مقرر برای استفاده از زمین ورزش ، آزمایشگاه ، کتابخانه ، 
     
فعالیتهای    پرورشی و ... منوط به موافقت مدیر و به  سرپرستی او یا  یکی از کارکنان 
  
مدرسه ورضایت نامه ولی دانش آموز مجاز خواهد بود . )
   6 - حضور مرتب وبه موقع در مدرسه و شرکت در مراسم صبحگاهی .
   7 - رعایت بهداشت و نظافت فردی وهمکاری با دانش آموزان دیگر ، در  پاکیزه
        نگه داشتن فضای مدرسه .
  8 -
استفاده از لباس
، کفش مناسب و ساده و اصلاح موی سر متناسب با شئون
       دانش آموزی .
  9 - خودداری از بکاربردن وسایل تجملی و پرهیز از آوردن اشیاء گرانبها ،  
      
وسایل غیر مجاز در مدرسه ( از جمله گوشی همراه ، زنجیر ، تسبیح ، گردن بند ، انگشتر) 
   
، دست بند،
عکس و نوارهای صوتی و تصویری و کتابهای نا مناسب و ... )
 10 - خودداری از هر گونه خرید وفروش و رد و بدل کردن اشیاء ممنوعه در
         مدرسه .
 11 - مراقبت از وسایل شخصی واهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و
         ساختمان مدرسه ( چنانچه دانش آموزان به اموال مدرسه یا دانش آموزان خسارت
         وارد آورد باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود . )
 

12 - شرکت دربرنامه ها
، مناسبت ها و فعالیت هایی که مدرسه پیش بینی می کند .
13 -
همراه داشتن مداوم دفترچه ارتباط
جهت بررسی روزانه و به عنوان 
         کارت شناسایی .
14 - درج گزارش کتبی اولیاء نسبت به انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی ، 
      به طور روزانه در دفتر ارتباط .
15 -
مقدار پول همراه دانش آموز
محدود و در حد رفع نیاز روزانه از قبیل کرایه
        وتغذیه باشد .
16 -
تحویل دعوت نامه هایی
که از طرف مدرسه در اختیار دانش آموز قرار می گیرد ، بهوالدین در اسرع وقت .
      
17 - عدم تحویل به موقع دعوت نامه و یا عدم حضور والدین در زمان اعلام شده ، منجر به کسر نمره انضباط خواهد شد .
18 - همراه نداشتن دفترچه ارتباط و عدم کنترل و نداشتن امضاء والدین منجر به
        کسر نمره انضباط خواهد شد .
19 - غیبت دانش آموز به هر دلیلی که باشد ، بین ساعت 7.30 تا 8 صبح از طرف
        والدین به اطلاع مدرسه رسانده شود .
20 - در صورت غیبت دانش آموز مراجعه « ولی » به همراه وی در روز بعد جهت
       موجه نمودن غیبت الزامی است .
21 - دانش آموز موظف است کلیه اوراق امتحانی و نمرات دریافتی
        خود ، چه بصورت شفاهی یا کتبی را به اطلاع و رویت والدین خود برساند و اوراق
        امتحانی را در پوشه ای مخصوص بایگانی و نگهداری کند .
22 -  آوردن توپ از هر نوع که باشد در مدرسه ممنوع است .
23 - هرگونه البسه از قبیل : لباس ورزشی و ..... که در مدرسه جا گذاشته شود فقط
        به مدت یک ماه نگهداری می شود و مدرسه مجاز است  بعد  از  این  مدت  آن ها  را
        جمع آوری و به افراد نیاز مند واگذار نماید .
24 - درگیری و برخورد فیزیکی دانش آموزان با یکدیگر، به هر دلیلی که باشد ،
       ممنوع است . در صورت وقوع درگیری ، هر گونه خسارت وارده اعم از هزینه های
       درمانی به جبران خسارت مادی و ...... بر عهده ی دانش آموز خاطی می باشد . (
       تشخیص خاطی بودن دانش آموز با مسئولین مدرسه می باشد . )

                                             «  توصیه های آموزشی »  
                               پدر و مادر گرامی  - دانش آموز عزیز
       

 ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و شهدای گران قدر جنگ تحمیلی  به منظور ایجاد هماهنگی
 در رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی و ارتباط بیشتر دو نهاد خانه و مدرسه ، توجه شما عزیزان را به نکات  زیر جلب می نماییم


1 - به فرزندتان متذکر شوید تکالیف محوله هر روز را در همان روز انجام دهد .

2 - مطالب تدریس شده در هر روز را در همان روز یک بار مطالعه و مرور نماید تا مطالب آموخته شده را  به ذهن بلند مدت خود بسپارد
.

3-
امور آموزشی فرزندتان را روزانه کنترل نموده و پس از اطمینان از انجام تکالیف و یادگیری دروس
طبق برنامه ، دفتر ارتباط را امضاء نمایید

 4-
به فرزندتان کمک نمایید تا بتواند برنامه ای جهت مطالعه تنظیم کند و به طور مستمر تحت نظارت شما به فعالیت آموزشی خود طبق برنامه ادامه دهد .

 5-
دانش آموز باید طبق برنامه هفتگی ، برای پاسخگویی به پرسشهای کلاسی هر روز با آمادگی کامل وارد کلاس درس شود  

6 -
نمراتی که فرزند شما از پرسشهای کلاسی ( شفاهی یا کتبی ) بدست می آورد ، میانگین گرفته می شود و مستقیما در نمره نوبت پایانی دخالت داده خواهد شد .   

 
7- وضعیت آموزشی دانش آموزان ، قبل از پایان هر نوبت طی دو مرحله مورد ارزشیبای قرار خواهد گرفت . در مرحله اول فعالیت ها و  پرسش ها ی   تدریجی
کلاسی همراه با نظریه دبیر هر درس جهت ارزیابی   ملاک  قرار  می گیرد  و  در مرحله دوم علاوه بر پرسش های تدریجی کلاسی طبق برنامه پرسش های هماهنگ
برگزار خواهد شد .

8 - نمرات بدست آمده در هر مرحله از آزمون های تستی برمبنای نمره بیست
محاسبه و به عنوان یک نمره کلاسی تلقی خواهد شد .
                                                     هشدار:

    بزرگترین معضل آموزشی در دوره راهنمایی تحصیلی  ، با توجه به شرایط رشد و ویژگی های رفتاری دانش اموزان ، نداشتن مطالعه مستمر درسی و غیر درسی می باشد .
برای جلو گیری از افت تحصیلی و مشکلات ناشی از آن ، عادت به   مطالعه   را   در فرزندان خود تقویت کنید تا ، به دانسته های قبلی و آنچه که در کلاس درس  فرا می گیرند قانع نباشند و با تمرین و تکرار و مطالعه پیوسته ، طبق  برنامه ای   منظم
توان علمی خود را افزایش دهند .

     

 
 
     
 
 
     
نقشه سایت