21 خرداد 1399

#انتخاب_رشته_نهم :

مولف: مدیریت سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

👈 حداقل "نمره" برای کسب رشته ها
 
🍁 #انتخاب_رشته_نهم
 
ورود به هریک از شاخه ها و رشته های تحصیلی نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره #خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می باشد. به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم ( #هفتم و #هشتم با ضریب 1 و #نهم با ضریب 3) برای رشته ها ، سایر عوامل و ملاک های هدایت تحصیلی آن #دانش_آموز در تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی بی اثر خواهد بود و اولین شرط کسب رشته به دست آوردن حداقل نمره است.
 
توضیح: یعنی اگر دانش آموز میانگین لازم دروس اعلام شده زیر را کسب نکند بقیه امتیازها( 10 امتیاز نظر دانش آموز-  30 امتیاز آزمون مشاوره ای - 10 امتیاز نظر دبیر- 5 امتیاز نظر والدین - 10 امتیاز نظر مشاور و 35 امتیاز عملکرد تحصیلی) حتی در صورت امتیاز بالا بی اثر خواهد بود و در فرم هدایت تحصیلی 6 و 7 هاشور _ به معنای عدم کسب رشته _ زده می شود.
 
 
👈 ورود به رشته ریاضی
" میانگین نمرات پایه هفتم، هشتم و نهم دانش آموز "
☘️ درس #ریاضی 14
☘️ درس #علوم  13
👈 ورود به رشته علوم تجربی
☘️ درس ریاضی 13
☘️ درس علوم 14
👈 ورود به رشته علوم انسانی
☘️ درس #زبان و #ادبیات فارسی 14
☘️ درس #مطالعات اجتماعی 13
☘️ درس #عربی 12
👈 ورود به #فنی حرفه ای
( #صنعت و #هنر)
☘️ درس ریاضی و علوم 10
☘️ درس فناوری و هنر 12
👈 ورود به فنی و حرفه ای ( #خدمات)
☘️ درس ریاضی 10
☘️ درس فناوری و هنر 12
👈 ورود به فنی و حرفه ای( #کشاورزی)
☘️ درس علوم 10
☘️ درس فناوری و هنر 12
👈 ورود به #کارودانش (صنعت)
☘️ درس ریاضی و هنر 10
☘️ درس #فناوری 12
👈 ورود به کارودانش (خدمات و هنر)
☘️ درس ریاضی 10
☘️ درس فناوری و هنر 12
👈 ورود به کارودانش ( کشاورزی)
☘️ درس علوم و هنر 10
☘️ درس فناوری 12
 
مثال: اگر دانش آموزی میانگین نمره ریاضی 13 شود رشته علوم ریاضی را کسب نکرده است.
یادآوری:
🍁 تأثیر تمامی نمرات متوسطه دوره اول دانش آموز با ضرایب اختصاصی هر یک از آنها در زمینه ها و رشته های تحصیلی بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه های هفتم، هشتم و نهم صورت می گیرد و در سیستم ثبت می شود.
🍁 کسب این نمرات به معنای صلاحیت ورود به رشته نیست، بلکه به معنای کسب رشته و جز رشته های انتخابی شماست.
...........................🌺......................
👈 " نحوه محاسبه "
حداقل نمره کسب رشته ها
🍁 #انتخاب_رشته_نهم
حداقل نمره در قسمت قبلی نوشته شده است و نحوه محاسبه نمره بدین صورت خواهد بود:
☘️ نمره پایه هفتم با ضریب 1
☘️ نمره پایه هشتم با ضریب 1
☘️ نمره پایه نهم با ضریب 3
یادآوری:
نمره پایانی خرداد ماه ( نمره برگه امتحانی) ملاک خواهد بود و نمرات مستمر و پایانی اول و مستمر دوم محاسبه نمی شود.
مثال:
اگر دانش آموزی نمرات زیر را در درس ریاضی بدست بیاورد نمره ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟
🍁 سال هفتم 16
🍁 سال هشتم 14
🍁 سال نهم 10
محاسبه:
سال هفتم ضربدر 1
سال هشتم ضربدر 1
سال نهم ضربدر 3
و نمره 16 و 14 و 30 جمع می شوند و بر ضریب 5 تقسیم خواهد شد که نمره 12 بدست می آید؛ یعنی نمی تواند رشته های ریاضی و تجربی را انتخاب کند!!
 

تعداد مشاهده (142)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "#انتخاب_رشته_نهم :"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
   

 
 
     
نقشه سایت