چاپ خبر
دبیرستان فارابی گرگان (دوره اول) دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
هدایت تحصیلی پایه نهم سال تحصیلی 96-95
 
آخرین تغییرات مهم هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه نهم :


انتخاب رشته در پایه نهم در سه شاخه علوم نظری،کار و دانش و فنی و حرفه ای انجام خواهد پذیرفت و در پایه دهم دانش آموز می تواند براساس شاخه ای که انتخاب نموده، رشته مورد نظر را انتخاب نماید   دانش آموزی که در پایه نهم شاخه یا رشته خود را با توجه به امتیازات فرم هدایت تحصیلی  انتخاب می نماید، در پایه دهم تکلیف انتخاب رشته برای همه دانش آموزان مشخص است بر اساس آخرین مصوبه آموزش وپرورش امکان تغییر رشته با توجه به شرایطی در صورت وجود ظرفیت برای رشته جدید امکان پذ یر است  . و دانش آموزان شاخه نظری  دوره پیش دانشگاهی ندارند .


ترکیب اعضای هدایت تحصیلی واحد آموزشی: مدیر مدرسه-مشاور مدرسه-دبیران دروس مرتبط هر رشته


ماده 10 آیین نامه هدایت تحصیلی:


انتخاب شاخه/رشته تحصیلی دانش آموزان بر اساس ملاک هایی که در این آیین نامه مطرح شده است در پایان دوره اول متوسطه انجام می شود. که شامل  دو دسته ملاک  می شود  

1- نمرات درسی مرتبط  با رشته  35 امتیاز   

2- امتیازات مشاوره ای 65 امتیاز

شامل تست استعداد 15 امتیاز - تست رغبت تحصیلی و شغلی 15 امتیاز - نظر دبیران دروس مرتبط  10 امتیاز - نظر دانش آموز 10 امتیاز - نظر والدین دانش آموز 5 امتیاز - نظر مشاور آموزشگاه 10 امتیاز  که در مجموع 65 امتیاز مشاور با امتیاز دروس روی هم  100 امتیاز هدایت تحصیلی را تشکیل می دهد .

 

تذکر مهم : برای ثبت نام دانش آموزان در رشته تجربی  به علت محدویت ظرفیت کلاس در مدارس دولتی دانش آموزان باید امتیاز بالاتری از بقیه دانش آموزان کسب کنند که همانطوری که در آیین نامه هدایت تحصیلی ذکر شده است این امتیاز فقط به نمره علوم و ریاضی دانش آموزان بستگی ندارد بلکه به نظر دبیران علوم و ریاضی  و نظر مشاور و عملکرد شما در تست های استعداد و رغبت تحصیلی بستگی دارد که می تواند در ثبت نام شما در رشته تجربی تاثیرگذار باشد ( برای اطلاع کامل در مورد این مطلب می توانید بصورت آنلاین در سایت شخصی من سوالات خود را مطرح کنید

کانال  nabeqes@

www.nabeqesaz.com


ماده 11 آیین نامه هدایت تحصیلی:


1-11 در شاخه نظری دانش آموزان به یکی از رشته های ادبیات و علوم انسانی، معارف  اسلامی و علوم تجربی و ریاضی وفیزیک

هدایت خواهند شد.


2-11 در شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای مطابق با ضوابط مربوط دانش آموزان به یکی از زمینه ها ( صنعت ؛ کشاورزی و خدمات )، گروه و رشته  مورد  نظر هدایت خواهند شد. و در هنرستانهای موجود  ثبت نام می کنند .


 

5-11 هدایت تحصیلی دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگسالان، ایثارگران، استعدادهای درخشان، استثنایی، داوطلبان آزاد و دانش آموزان تطبیقی همانند

دانش آموزان عادی است.


1-16- علوم تجربی و ریاضی و فیزیک


برای ورود به رشته علوم تجربی معدل نمره سه پایه هفتم ، هشتم و نهم حداقل 14 و معدل نمره ریاضی سه پایه حداقل 13 باید باشد
نمره کتبی پایانی درس ریاضی و علوم تجربی در پایه نهم  با ضریب 3 محاسبه می گردد. اما نمره کتبی پایانی درس ریاضی و علوم پایه هفتم

و هشتم با ضریب 1 محاسبه می شود.
 

برای ورود به رشته ریاضی معدل نمره درس ریاضی سه پایه هفتم ، هشتم و نهم حداقل 14 و معدل نمره درس علوم سه پایه حداقل 13 باید باشد

نمره کتبی پایانی درس ریاضی و علوم تجربی در پایه نهم با ضریب 3 محاسبه می گردد. اما نمره کتبی پایانی درس ریاضی و علوم پایه هفتم و هشتم با ضریب 1 محاسبه می شود.
 

 

2-16- رشته ادبیات و علوم انسانی


میانگین سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول در خرداد به قرار زیر باشد
میانگین نمره درس زبان و ادبیات فارسی در هفتم ،هشتم و نهم کمتر از 14 نباشد
میانگین نمره درس مطالعات اجتماعی در  هفتم ، هشتم و نهم کمتر از 13 نباشد
نمره درس عربی در هفتم ، هشتم و نهم کمتر از 12 نباشد

 


4-16-  فنی و حرفه ای


میانگین نمرات دروس ریاضی ، علوم ، کار وفناوری و هنر در سه پایه هفتم ، هشتم و نهم  کمتر از 12 نباشد
 


تبصره 4-16- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش


پس از تعیین شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در پایان دوره اول متوسطه و ثبت نام اولیه در هنرستان مربوطه، هدایت دانش آموزان برای ورود به زمینه، گروه و رشته مورد نظر بر اساس بررسی های مشاوره ای و نظر فنی کمیته هدایت تحصیلی مستقر در هنرستان مربوطه صورت می گیرد.

توجه : برای رشته های کارو دانش نمره قبولی 10 در پایه نهم مورد نیاز است .

برای طرح سوال و پرسش و پاسخ به سایت نابغه ساز -کام مراجعه کنید .

 

انتهای پیام/.