چاپ خبر
دبیرستان پسرانه فارابی(دوره اول) جمعه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۲
یک نکته برای معلمان و ارتباط با دانش آموزان
معلمان گاهی اوقات با رفتارهای خویش به شکل گیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند گاهی معلمان از

دانش آموزان ضعیف انتظارهای کمتری دارند و این امر را به صورت های گوناگون خواسته و نا خواسته به آن ها نشان می

دهند.برای مثال به آن ها فرصت کمتری برای بحث کردن می دهند و یا آن ها را در انتهای کلاس می نشانند

اولین گام برای پرهیز از این گونه موارد ، آن است که معلم باید صادقانه به آن چه باور دارد اعتراف

کند . زیرا اگر انها را انکار کند ، نمی تواند دانش آموزان خود را از عواقب نا خوشایند آن دور دارد .

پس از آن ، معلم باید تلاش کند تا بین دانش آموزان خود دیگر تفاوت نگذارد . برخی از دانش

آموزان بیش از همکلاسیها به توجه معلم خود نیاز دارند . بدیهی است که معلم نیز باید روش های

آموزشی و رفتاری خود را متناسب با نیاز های متفاوت دانش آموزان سازگار کند . روابط خصوصی

معلم با برخی از دانش آموزان بسیار زیانبار است ، زیرا دیگر دانش آموزان آن را نوعی تبعیض می

شمارند . این امکان باید برای همه دانش آموزان فراهم باشد ، اما به طور معمول معلمی که فرضاً به

ورزش علاقمند است با دانش آموزان ورزش دوست بیشتر رابطه برقرار می کند و غیره . در حالی

که معلم مسئولیت حرفه ای دارد که با همه شاگردان چنین رفتاری داشته باشد . حتی اگر همه دانش

آموزان به طور یکسان به معلم واکنش نشان ندهند ، اما معلم باید این فرصت را در اختیار همه ایشان

بگذارد .


انتهای پیام/.