چاپ خبر
دبیرستان پسرانه فارابی(دوره اول) شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷
قابل توجه اولیاء محترم / دانش آموزان عزیز :
ارزشیابی آغازین در سه پایه تحصیلی از محتوی سال قبل و امسال طبق برنامه ذیل جهت اطلاع و نظارت لازم باستحضار می رساند.
به امید موفقیت
 
1- دوشنبه 97/7/9 ⬅️ ریاضیات
 
2- چهارشنبه 97/7/11  ⬅️ علوم تجربی
 
3- شنبه 97/7/14  ⬅️ اجتماعی
ارزشیابی آغازین در سه پایه تحصیلی از محتوی سال قبل و امسال طبق برنامه ذیل جهت اطلاع و نظارت لازم باستحضار می رساند.
به امید موفقیت
 
1- دوشنبه 97/7/9 ⬅️ ریاضیات
 
2- چهارشنبه 97/7/11  ⬅️ علوم تجربی
 
3- شنبه 97/7/14  ⬅️ اجتماعی
انتهای پیام/.